Tổ chức AUN-QA cấp giấy chứng nhận 4 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Tổ chức AUN-QA cấp giấy chứng nhận 4 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

        AUN (ASEAN University Network) là tổ chức bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN. AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá toàn diện chương trình đào tạo trên nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường, sinh viên, và doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng của toàn bộ chương trình đào tạo. Qua quá trình đánh giá ngoài từ tháng 8/2021, AUN-QA đã cấp giấy chứng nhận 4 chương trình đào tạo gồm: Khai thác máy tàu biển, Điều khiển tàu biển, Kinh tế Hàng hải, Kinh doanh quốc tế và Logistics.

Hội đồng Kiểm định đã đánh giá cao 4 chương trình đào tạo trên các tiêu chí: Giảng viên, hệ thống cơ sở vật chất và chất lượng đầu ra của sinh viên, 3 tiêu chí này được đánh giá là điểm sáng, hình mẫu quốc gia.

Thầy - Trò Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong Lễ tốt nghiệp 2020

            Sự thành công của chương trình đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA là sự khẳng định rõ nét chất lượng đào tạo hàng đầu của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đây là bước đi vững chắc để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đạt trình độ ngang bằng với các trường đại học hàng hải của các nước phát triển trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương , đến năm 2045, trở thành trường đại học thông minh, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ quốc gia trong lĩnh vực kinh tế biển.