HỘI NGHỊ RÀ SOÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KĐCL 04 CTĐT

HỘI NGHỊ RÀ SOÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KĐCL 04 CTĐT

         Thực hiện Kế hoạch kiểm định 04 CTĐT năm 2022, 14h00 ngày 23/08/2022, Trường ĐHHHVN tổ chức Hội nghị rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch KĐCL 04 CTĐT. PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị. Về dự Hội nghị có các Thầy trưởng 04 Khoa/Viện, Các Thầy/cô thành viên ban thư ký của 4 CTĐT.

TS. Vũ Minh Trọng giới thiệu chương trình hội nghị

      Mở đầu hội nghị, TS. Nguyễn Thanh Sơn- Trưởng Phòng Thanh tra và ĐBCL báo cáo tiến độ chung việc thực hiện KĐCL của 04 CTĐT và những lưu ý trong quá trình thực hiện kế hoạch ĐBCL. Tiếp theo, từng đơn vị báo cáo tiến độ cũng như những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

TS. Nguyến Thanh Sơn trình bày tiến độ chung của 04 CTĐT

      Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, PGS.TS Nguyễn Minh Đức đã chủ trì Hội nghị thảo luận về các vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

PGS. TS Nguyễn Minh Đức- Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì thảo luận 

        Sau thời gian thảo luận, PGS.TS Nguyễn Minh Đức đã kết luận một số điểm lưu ý như sau:

  1.  Khoa/Viện gửi đến Phòng TT@ĐBCL danh sách các đề cương học phần của CTĐT không thuộc Khoa/Viện mình quản lý cần tra cứu số liệu giáo trình/TLTK với thư viện.
  2.  Khoa/Viện gửi bản Excel yêu cầu cung cấp các số liệu (VD: Số lượng phòng học, diện tích trường, thư viện, số lượng cán bộ, đề tài KH…) để các Phòng/Ban chức năng cung cấp.
  3.   Khoa/Viện chủ động quét lưu MC dạng file mềm trên hệ thống ĐBCL để dễ thay đổi, bổ sung. Sau khi hoàn thiện báo cáo cuối cùng Nhà trường sẽ thông báo giao những MC Khoa/Viện sẽ in, những MC phòng TT@ĐBCL sẽ in chung cho 04 CTĐT để lưu bản cứng theo quy định.
  4.  Khoa/Viện bám sát kế hoạch thực hiện ĐBCL CTĐT, nếu có phát sinh vướng mắc báo ngay cho bộ phận thường trực (Phòng TT@ĐBCL) để giải quyết kịp thời.

     Hội nghị kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày.