Hội thảo chỉnh sửa mục tiêu, CĐR các CTĐT Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Hội thảo chỉnh sửa mục tiêu, CĐR các CTĐT Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

 

Chiều 04/03/2022, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội thảo chỉnh sửa mục tiêu, chuẩn đầu ra các CTĐT tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thầy Hiệu trưởng PGS.TS Phạm Xuân Dương chủ trì hội nghị. Sau khi nghe Thầy Hiệu trưởng chỉ đạo hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Thuần- Trưởng Phòng Đào tạo trình bày nội dung hội nghị.

 

 

PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường ĐHHHVN chủ trì hội nghị

 

 

PGS.TS Phạm Văn Thuần trình bày nội dung hội thảo

 

Tiếp theo hội nghị thảo luận để chỉnh sửa mục tiêu, CĐR các CTĐT. Các Thầy/Cô tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng để hoàn thiện chỉnh sửa mục tiêu, CĐR các CTĐT. Hội nghị kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày.