KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

    Sáng ngày 17/7/2023, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Phát biểu tại buổi khai mạc, TS. Phạm Xuân Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cảm ơn sự chuẩn bị, đón tiếp của Nhà trường dành cho Đoàn, đồng thời nhấn mạnh: kiểm định cơ sở giáo dục là hoạt động quan trọng và cũng là dịp để Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, các khoa, viện và các đơn vị trong Trường rà soát tổng thể các hoạt động của cơ sở đào tạo nhằm hướng tới sự hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động trong thời gian tới.

TS. Phạm Xuân Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

      Phát biểu tại buổi khai mạc, PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường - Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá  trình bày tổng quan về Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Hiệu  trưởng Nhà trường khẳng định: tập thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện đánh giá ngoài cơ sở giáo dục; việc đánh giá thể hiện sự khách quan, toàn diện từ việc ĐBCL về chiến lược, về hệ thống, về chức năng và kết quả các hoạt động; từ đó Nhà trường và các Khoa, Viện và tiếp tục phát huy các điểm mạnh; khắc phục các điểm còn tồn tại và hoàn thiện các hoạt động nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động và khẳng định vị thế và uy tín của Nhà trường đối với xã hội.

    Sau phiên khai mạc, các thành viên của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã nghiên cứu hồ sơ minh chứng và triển khai các hoạt động theo lịch trình như: phỏng vấn trực tuyến-trực tiếp các đối tượng liên quan, khảo sát thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan, đi thăm và kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ các chương trình đào tạo,...

    Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cùng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã tổ chức lễ Bế mạc chương trình khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT.

Đại diện Đoàn chuyên gia ĐGN, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn Chuyên gia ĐGN trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức; khái quát quá trình, nội dung thực hiện của Đoàn khảo sát, trình bày cụ thể những điểm mạnh, hạn chế và đưa ra khuyến nghị để Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo của Nhà trường trong thời gian tới, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người học, góp phần khẳng định chất lượng, uy tín của Nhà trường trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn Chuyên gia ĐGN trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức

    Tiếp thu các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN trong Báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu Trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá đã khẳng định Nhà trường sẽ có những kế hoạch và giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Đoàn chuyên gia ĐGN.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu Trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá phát biểu tại lễ bế mạc

    Kết thúc phiên Bế mạc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - Hiệp hội CTĐHCĐVN, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã cùng ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Nhà trường.