Phòng Thanh tra và ĐBCL tổ chức Hội nghị Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 23 tháng 2 năm 2023, Tổ Công đoàn Phòng Thanh tra và ĐBCL tổ chức Hội nghị Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường. Thay mặt Tổ Công đoàn, Đồng chí Nguyễn Văn Thương- Tổ trưởng Công đoàn Phòng đã đọc Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị đã tiến hành bầu tổ trưởng, tổ phó công đoàn và đại biểu dự Hội nghị công đoàn Trường. Kết quả đồng chí Nguyễn Văn Thương tiếp tục được tín nhiệm giữ Tổ trưởng công đoàn, đồng chí Đỗ Thị Thúy giữ chức Phó Tổ trưởng công đoàn.