Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

                   SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

 

- Sứ mạng: Là trường trọng điểm quốc gia, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế.

- Tầm nhìn và mục tiêu: Đến năm 2030, đạt trình độ ngang bằng với các trường đại học hàng hải của các nước phát triển trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, năng động, sáng tạo, thích ứng trong mọi môi trường làm việc; nghiên cứu, thực nghiệm công nghệ mới, cung ứng sản phẩm về các lĩnh vực liên quan đến kinh tế biển có uy tín, chất lượng trong nước và quốc tế. Đến năm 2045, trở thành trường đại học thông minh, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ quốc gia trong lĩnh vực kinh tế biển.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.