THÔNG BÁO Tổng kết công tác thi kết thúc học phần của Phòng Thanh tra & ĐBCL học kì I năm học 2022-2023